Geometrické plány

Za dobu naší působnosti jsme zpracovali tisíce geometrických plánů pro soukromé i právnické osoby a nejrůznější organizace.
Máme bohaté zkušenosti se zpracováním všech druhů geometrických plánů.

Geometrické plány zpracováváme na území Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Libereckého kraje.


 

 

  • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
  • pro vyznačení věcného břemene
  • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
  • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků