GIS

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Zvláště se zaměřuje na podporu, objektivizaci, urychlení a dokumentaci rozhodovacích procesů.
 • K tomu nabízíme informační systém Misys, jakož i odbornou podporu při budování informačních systémů
Moduly informačního systému MISYS zahrnují tyto oblasti:
 • informace o majetkoprávních vztazích ve spravovaném území
 • správa majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň, mobiliář apod.)
 • přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
 • letecká ortofotomapa, základní báze geografických dat
 • územní plánování rozvoje města/obce
 • podklady pro územní a stavební řízení
 • podklady pro projektování
 • daně z nemovitostí, cenová mapa
 • pozemkové úpravy
 • řešení problémů životního prostředí

 

 

 

Nabízíme zhotovení a dodávku dat vzájemně propojených digitálních pasportů s lokalizací pořízených prvků nad katastrální mapou a leteckým snímkem za příznivé ceny.

Kontakt na pověřeného pracovníka: