Laserové skenování

 

Metoda 3D laserového skenování

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů atp. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Nasnímaný objekt může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému.

 

Mezi výhody této progresivní metody patří především
  • Přesné zaměření stávajícího stavu s výrazně vyšší produktivitou práce a tedy i finančními úsporami
  • Významné zkrácení práce v terénu při podstatně vyšší bezpečnosti
  • Měření může probíhat za plného provozu, popř. s výraznou redukcí délky odstávky náročných provozů na minimum
  • Velmi rychlé zpracování 3D modelů