Letecké snímkování

Jsme držitelem veškerých oprávnění pro provádění leteckých prací za pomocí bezpilotních leteckých prostředků.

Máme certifikované piloty a rádi Vám nabídneme využití našich služeb.

 

VYUŽITÍ TECHNOLOGIE UAV PŘI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Naše společnost je jedním z průkopníků využití technologie UAV při zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v rámci této technologie v ČR.

Provedli jsme obsáhlé testování přesnosti této metody pro využití výsledků při KoPÚ, díky čemuž máme velké množství zkušeností právě při nasazení bezpilotních prostředků.

V případě zájmu jsme připraveni podílet se na pořízení dat i pro Vaši zakázku, tak abyste docíli co největší efektivity při zpracování.

 

Ukázky výsledků naší práce:

 • Zpracování podkladů pro pozemkové úpravy - naše společnost je jedním z průkopníků využití této technologie při zpracování návrhu KoPÚ v rámci České Republiky
  • Ověření přesnosti využití této technologie
  • Zpracování detailního digitálního modelu území
  • Vyhodnocení mračen bodů
  • Zpracování ortofotosnímků v rozlišení cca 3cm/pixel
  • Celková plocha pokrytého území v současné chvíli překračuje hodnotu 10.000 ha

 

 • Stavba dálnice D11 úsek 1106, 1107 - Zemní práce pro záchranný archeologický průzkum
  • Zaměření skutečného stavu před započetím prací
  • Zaměření kubatur zemních prací
  • Ortofoto ve vysokém rozlišení dokladující průběh výstavby
  • Využití pro archeologickou dokumentaci

 

 • Využití při zpracování dokumentace DSPS linek elektrických vedení všech druhů

 

 • Pořizování leteckých fotografií a videí pro obce, společnosti i soukromé osoby
  • slouží především pro tvorbu pohlednic a propagačních materiálů