Mapové podklady

Již od počátku vzniku společnosti se věnujeme zpracováním mapových podkladů.

Zaměřujeme a zpracováváme mapové podklady pro všechny druhy projekčních prací.

Po dohodě s investorem zajišťujeme zákres sítí od správců.

Máme bohaté zkušenosti s měřením mapových podkladů pro aktualizace Technických map všech měřítek.

 • Mapové podklady pro výstavbu rodinných domů
  • stovky mapových podkladů pro soukromé osoby

 

 • Mapové podklady pro výstavbu rozsáhlých komplexů bytové výstavby
  • sídliště Plachta v Hradci Králové
  • bytová výstavba Zahradní čtvrť Stěžery
  • bytová výstavba ve Vysoké nad Labem
  • bytová výstavba ve Stěžírkách

 

 • Mapové podklady pro projekty liniových staveb:
  • silnice I., II. a III. tříd
  • mapové podklady na železnici

 

 • Mapové podklady vodních toků pro určení záplavových území

 

 • Mapové podklady vodních ploch všech druhů, zaměření dna rybníků

 

 • Detailní dokumentace a zaměření prostorových objektů - řezy, půdorysy, pohledy

 

 • Pasportizace staveb