Vytyčování staveb - služby úvod

Vytyčíme stavební objekty, liniové stavby i inženýrské sítě.

  • komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací
  • liniové stavby
  • prostorové stavby
  • klasické konstrukce, monolity
  • zaměření a výpočty kubatur zemních prací