Zaměření a vyhodnocení projekční plochy digitálního planetária v HK

Před spuštěním optických zařízení bylo nutné ověřit míru deformace projekční plochy, neboť i malé odchylky v řádech cm mohou způsobit značné zkreslení při samotném promítání. Průměr plochy je 12m, požadovaná přesnost určení rozměru byla v řádech milimetrů.